Browsing Tag

canh mui

Cánh mũi với nhân sinh

Cánh mũi to và dày, chủ nhân có tư duy nhạy bén, có khả năng kinh doanh. Cánh mũi trái đầy hơn cánh mũi phải, chủ nhân là người giàu có. Cánh mũi phải đầy hơn cánh mũi trái, chủ nhân là người giỏi giao tiếp, tài lộc có được cũng do việc làm…