Browsing Tag

chinh sua mui khoam

Chỉnh sửa mũi khoằm thế nào

Các bác sỹ sẽ phối hợp hạ xương gồ, dựng trụ phần đầu mũi. Trụ mũi phải dùng sụn tự thân là tốt nhất, đảm bảo mũi tồn tại vĩnh viễn và tự nhiên.