Browsing Tag

chop mui

Bí mật về vận số con người qua chóp mũi.

Một chút thay đổi cho vận số tốt hơn, cho khuôn mặt khả ái dễ nhìn hơn cũng giúp cho cuộc sống có nhiều thuận lợi. Nhân tướng học là luận bàn số phận con người thông qua việc xem xét bố cục, hình dáng, các đặc điểm trên khuôn mặt. Sở dĩ có…