Browsing Tag

nang mui bang sun suon

Khi nào thì sử dụng sụn sườn để nâng mũi

Với các ca nâng mũi bằng sụn tự thân thông thường, bác sỹ sẽ chủ động lấy sụn vành tai. Vì việc lấy sụn vành tai nhanh và đơn giản hơn lấy sụn sườn. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, mới phải lấy sụn sườn để làm chất liệu độn.