Browsing Tag

nang mui bi do

Nâng mũi bị đỏ, bị lệch lộ sóng mũi làm thế nào?

Câu hỏi Tôi đã đi nâng mũi  đến nay cũng được 6 tháng, lúc đầu thì nhìn cũng hơi ổn chút nhưng đầu mũi nhìn rất hay, vừa lộ sóng giả lại gặp phải nhiều biến chứng bóng đỏ, sóng lệch,… Vậy cho tôi hỏi,  Nâng mũi bị đỏ, bị lệch lộ sóng mũi…